Fonamentació pedagògica

Finalitats

 • Obrir, dins de les escoles, espais de diàleg entre professors amb metodologies que permetin aprenentatges des de la construcció diària del coneixement i la praxi pedagògica, tenint l´escolta com un baròmetre i indicador permanent.
 • Prendre consciencia – com persones, estudiants i mestres- del poder que es artístic com a forma d´expressar el que sentim, davant de les situacions quotidianes d´un poble amb una visió política en permanent construcció.
 • Comprendre i assimilar – des de les aules i des de les relacions entre iguals – la  construcció d´una cultura de pau a partir de l´acceptació del conflicte com quelcom inherent a l´esser humà.
 • Dotar-nos d´una caixa d´eines que ens permeti una “provació” (no només prevenció) de possibilitats per a que quan es manifesti el conflicte puguem dialogar, escoltar i mantenir una actitud empàtica en la recerca de solucions creatives als conflictes.
 • Obrir nous espais de reflexió entre els integrants de la comunitat educativa, especialment el professorat, i les metodologies que s´utilitzen per educar éssers més responsables, autoeficientes i lliures.

Fonamentació pedagògica

Aquest és un projecte amb una fonamentació pedagògica profunda i transformadora que, des de la persona cap a la comunitat, permet aprofundir en la cultura de pau i la cohesió social dins i fora de l’aula.

A manera de resum es presenta els aspectes més importants en els quals es fonamenta pedagògicament aquest projecte

 1. Rol  del  facilitador-a  i/o  mestre-a
 2. Vincle pedagògic
 3. Procés creatiu INDIVIDUAL I GRUPAL: produccions artístiques  (Llenguatges artístics) 
 4. Enfocament sistèmic: pedagogia de la pau -visió sociocrítica.
 5. Projecció social:  intercanvis  inter- institucionals  i comunitat en general.
 6. Cosir les noves tecnologies amb teles, fils i agulles: arpilleres com a eina pedagògica
 7. Treball pedagògic inter-cicles: APRENENTAGE COOPERATIU
 8. Competències bàsiques

Exposició nens i nenes de pau – galeria de fotos i vídeo

L’exposició Nens de pau és una mostra de les obres artístiques dels infants de l’escola Ciutat Comtal productes de l’experiència pedagògica Teixint fils d’emocions, que forma part de la promoció de pràctiques comunitàries del Projecte “Barcelona Conviu” que es realitza gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Experiència Escola Ciutat Comtal: Cinquena sessió

Cinquena sessió:  13 de març de 2019


I. Objectius:

 • Realitzar seguiment dels avenços del projecte arpilleres i la seva implementació a les aules.
 • Dotar d’eines pràctiques i teòriques per a la gestió dels conflictes i noves dinàmiques de provenció.
 • Clarificar i reflexionar sobre la fonamentació pedagògica del projecte.
 • Donar pautes als docents per a la implementació de procés creatiu.
Continua la lectura de “Experiència Escola Ciutat Comtal: Cinquena sessió”

Experiència Escola Ciutat Comtal: quarta sessió


Quarta sessió: 13 de febrer de 2019 


I. Objectius:

 • Articular el projecte interdisciplinar “Nens i nenes de Pau”. Clarificar el mapa conceptual del projecte arpilleres i la seva vinculació teòrica i metodològica amb el projecte “Nens i nenes de pau”.
 • Vincular els continguts de “Teixint Fils d’Emocions” i els que cada cicle ha escollit treballar entorn la pau a partir del concepte de pau positiva. 
Continua la lectura de “Experiència Escola Ciutat Comtal: quarta sessió”

Experiència Escola Ciutat Comtal: tercera sessió


Tercera sessió: 23 de gener de 2019


I. Objectius:

 • Compartir les activitats de sensibilització i motivació realitzades a classes, així com l’impacte que han generat.
 • Introduir la  “Fitxa d’observació per a l’aula” per tal de brindar pautes que afavoreixin la implementació i sistematització del procés durant la fase de creació d’arpilleres.
 • Iniciar la fase de creació de l’arpillera amb el professorat.
Continua la lectura de “Experiència Escola Ciutat Comtal: tercera sessió”

Experiència Escola Ciutat Comtal: segona sessió

Segona sessió: 14 de novembre 2018

I. Objectius:

 • Compartir les experiències que s’han originat a les aules amb l’alumnat, a partir de les activitats implementades pel professorat posterior a la primera sessió del curs.
 • Presentar antecedents del projecte arpilleres i la seva evolució.
 • Introduir dinàmiques de sensibilització i motivació (metodologia arpilleres).
 • Reforçar els continguts apresos sobre comunicació no violenta i introduir l’eina “Jo-missatge”.

Continua la lectura de “Experiència Escola Ciutat Comtal: segona sessió”

Inauguración de “Somriure18: Derechos y Deberes – Exposición de Arpilleras educativas y mujeres de Cataluña, País Vasco y Honduras”

Pulsa aquí para ver vídeo🎬👀

La inauguración de la exposición “Arpilleras educativas y mujeres de Cataluña, el País Vasco y Honduras – Sonrisa 18” tuvo lugar en la Biblioteca M. Serra y Moret de Pineda de Mar, el día 18 de octubre de 2018, con una gran acogida y participación por parte del público que se hizo presente durante la jornada.

IMG_1518

La apertura, bienvenida y moderación del evento estuvo a cargo de la investigadora en Derechos Humanos Alba Sanfeliu, quien invitó a la audiencia a reflexionar con las enseñanzas de grandes pensadores como Yehudi Menuhin “Reconciliar al mundo es demasiado ambicioso, pero al menos se puede formar a los niños para ser respetuosos hacia las diferencias, que son lo único que nos permite aprender: Si todos fuéramos iguales, no podríamos ofrecernos nada unos a otros. Por eso no debemos temernos, tener miedo nos vuelve enemigos”

Continua la lectura de “Inauguración de “Somriure18: Derechos y Deberes – Exposición de Arpilleras educativas y mujeres de Cataluña, País Vasco y Honduras””