Blog

Teixm fils d’emocions on-line!

El Postgrau de Cultura de Pau 2019-2020 realitza el mòdul de transformació del dolor a través de l’art de forma virtual. Aquest és un nou repte per nosaltres que assolim amb èxit i us ho volem compartir.

Continua la lectura de “Teixm fils d’emocions on-line!”

Teixint Fils d’Emocions a Barcelona Televisió

El dissabte 2 de novembre 2019 el programa Doc’s de BTV presenta el documental “Teixint Fils d’Emocions”. Aquest mostra com Teixint Fils d’Emocions s’implementa com a part del projecte “Nens i nenes de pau” a l’Escola Ciutat Comtal del barri de Vallbona.

Reconeixem i agraïm a l’escola Ciutat Comtal l’impuls del projecte i a l’associació Fora de Quadre la realització d’aquest fantàstic documental.

Fonamentació pedagògica

Finalitats

 • Obrir, dins de les escoles, espais de diàleg entre professors amb metodologies que permetin aprenentatges des de la construcció diària del coneixement i la praxi pedagògica, tenint l´escolta com un baròmetre i indicador permanent.
 • Prendre consciencia – com persones, estudiants i mestres- del poder que es artístic com a forma d´expressar el que sentim, davant de les situacions quotidianes d´un poble amb una visió política en permanent construcció.
 • Comprendre i assimilar – des de les aules i des de les relacions entre iguals – la  construcció d´una cultura de pau a partir de l´acceptació del conflicte com quelcom inherent a l´esser humà.
 • Dotar-nos d´una caixa d´eines que ens permeti una “provació” (no només prevenció) de possibilitats per a que quan es manifesti el conflicte puguem dialogar, escoltar i mantenir una actitud empàtica en la recerca de solucions creatives als conflictes.
 • Obrir nous espais de reflexió entre els integrants de la comunitat educativa, especialment el professorat, i les metodologies que s´utilitzen per educar éssers més responsables, autoeficientes i lliures.

Fonamentació pedagògica

Aquest és un projecte amb una fonamentació pedagògica profunda i transformadora que, des de la persona cap a la comunitat, permet aprofundir en la cultura de pau i la cohesió social dins i fora de l’aula.

A manera de resum es presenta els aspectes més importants en els quals es fonamenta pedagògicament aquest projecte

 1. Rol  del  facilitador-a  i/o  mestre-a
 2. Vincle pedagògic
 3. Procés creatiu INDIVIDUAL I GRUPAL: produccions artístiques  (Llenguatges artístics) 
 4. Enfocament sistèmic: pedagogia de la pau -visió sociocrítica.
 5. Projecció social:  intercanvis  inter- institucionals  i comunitat en general.
 6. Cosir les noves tecnologies amb teles, fils i agulles: arpilleres com a eina pedagògica
 7. Treball pedagògic inter-cicles: APRENENTAGE COOPERATIU
 8. Competències bàsiques

Exposició nens i nenes de pau – galeria de fotos i vídeo

L’exposició Nens de pau és una mostra de les obres artístiques dels infants de l’escola Ciutat Comtal productes de l’experiència pedagògica Teixint fils d’emocions, que forma part de la promoció de pràctiques comunitàries del Projecte “Barcelona Conviu” que es realitza gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona.

L’escola Ciutat Comtal presenta l’exposició “Nens i nenes de pau”

Dimarts 28/5/19 10:30, biblioteca Zona Nord (C/ Vallcivera, 3)

Mostra de les obres artístiques dels infants, resultats del treball pedagògic fet a través de “Teixint Fils d’Emocions”. Aquest treball forma part del projecte de promoció de pràctiques comunitàries de cultura de pau “Barcelona Conviu”, fet gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Experiència Escola Ciutat Comtal: Cinquena sessió

Cinquena sessió:  13 de març de 2019


I. Objectius:

 • Realitzar seguiment dels avenços del projecte arpilleres i la seva implementació a les aules.
 • Dotar d’eines pràctiques i teòriques per a la gestió dels conflictes i noves dinàmiques de provenció.
 • Clarificar i reflexionar sobre la fonamentació pedagògica del projecte.
 • Donar pautes als docents per a la implementació de procés creatiu.
Continua la lectura de “Experiència Escola Ciutat Comtal: Cinquena sessió”

Experiència Escola Ciutat Comtal: quarta sessió


Quarta sessió: 13 de febrer de 2019 


I. Objectius:

 • Articular el projecte interdisciplinar “Nens i nenes de Pau”. Clarificar el mapa conceptual del projecte arpilleres i la seva vinculació teòrica i metodològica amb el projecte “Nens i nenes de pau”.
 • Vincular els continguts de “Teixint Fils d’Emocions” i els que cada cicle ha escollit treballar entorn la pau a partir del concepte de pau positiva. 
Continua la lectura de “Experiència Escola Ciutat Comtal: quarta sessió”

Experiència Escola Ciutat Comtal: tercera sessió


Tercera sessió: 23 de gener de 2019


I. Objectius:

 • Compartir les activitats de sensibilització i motivació realitzades a classes, així com l’impacte que han generat.
 • Introduir la  “Fitxa d’observació per a l’aula” per tal de brindar pautes que afavoreixin la implementació i sistematització del procés durant la fase de creació d’arpilleres.
 • Iniciar la fase de creació de l’arpillera amb el professorat.
Continua la lectura de “Experiència Escola Ciutat Comtal: tercera sessió”

Experiència Escola Ciutat Comtal: segona sessió

Segona sessió: 14 de novembre 2018

I. Objectius:

 • Compartir les experiències que s’han originat a les aules amb l’alumnat, a partir de les activitats implementades pel professorat posterior a la primera sessió del curs.
 • Presentar antecedents del projecte arpilleres i la seva evolució.
 • Introduir dinàmiques de sensibilització i motivació (metodologia arpilleres).
 • Reforçar els continguts apresos sobre comunicació no violenta i introduir l’eina “Jo-missatge”.

Continua la lectura de “Experiència Escola Ciutat Comtal: segona sessió”