Experiència Escola Ciutat Comtal: Cinquena sessió

Cinquena sessió:  13 de març de 2019 I. Objectius: Realitzar seguiment dels avenços del projecte arpilleres i la seva implementació a les aules. Dotar d’eines pràctiques i teòriques per a la gestió dels conflictes i noves dinàmiques de provenció. Clarificar i reflexionar sobre la fonamentació pedagògica del projecte. Donar pautes als docents per a la … More Experiència Escola Ciutat Comtal: Cinquena sessió

Experiència Escola Ciutat Comtal: quarta sessió

Quarta sessió: 13 de febrer de 2019  I. Objectius: Articular el projecte interdisciplinar “Nens i nenes de Pau”. Clarificar el mapa conceptual del projecte arpilleres i la seva vinculació teòrica i metodològica amb el projecte “Nens i nenes de pau”. Vincular els continguts de “Teixint Fils d’Emocions” i els que cada cicle ha escollit treballar entorn la pau … More Experiència Escola Ciutat Comtal: quarta sessió

Experiència Escola Ciutat Comtal: tercera sessió

Tercera sessió: 23 de gener de 2019 I. Objectius: Compartir les activitats de sensibilització i motivació realitzades a classes, així com l’impacte que han generat. Introduir la  “Fitxa d’observació per a l’aula” per tal de brindar pautes que afavoreixin la implementació i sistematització del procés durant la fase de creació d’arpilleres. Iniciar la fase de … More Experiència Escola Ciutat Comtal: tercera sessió

Experiència Escola Ciutat Comtal: segona sessió

Segona sessió: 14 de novembre 2018 I. Objectius: Compartir les experiències que s’han originat a les aules amb l’alumnat, a partir de les activitats implementades pel professorat posterior a la primera sessió del curs. Presentar antecedents del projecte arpilleres i la seva evolució. Introduir dinàmiques de sensibilització i motivació (metodologia arpilleres). Reforçar els continguts apresos … More Experiència Escola Ciutat Comtal: segona sessió

Experiència Escola Ciutat Comtal: primera sessió

Primera sessió: 3 octubre 2018 I. Objectius: Introduir l’equip educatiu a la formació i al projecte  “Teixint Fils d’Emocions”. Introduir l’escala de Provenció com a  eina d’educació per la pau i algunes dinàmiques per treballar-la a l’aula. Estimular la cohesió del grup, a través de dinàmiques de presentació, coneixement i estima. Introduir el marc teòric … More Experiència Escola Ciutat Comtal: primera sessió