Fonamentació pedagògica

Teixint Fils d’Emocions té com a finalitat:

 • Obrir, dins de les escoles, espais de diàleg i de construcció de coneixement des de la pràctica diària i la reflexió compartida (pràctica-reflexiva), tenint l’escolta com un baròmetre i indicador permanent.
 • Prendre consciencia – com persones, estudiants i mestres- del poder de l’art per expressar allò que sentim, davant de les situacions quotidianes d’una societat i un poble amb una visió política i social en permanent construcció.
 • Comprendre i assimilar – des de les aules i des de les relacions entre iguals – la  construcció d’una cultura de pau a partir de l’acceptació del conflicte com quelcom inherent a l’ésser humà i possible oportunitat.
 • Proveir-nos d’una caixa d’eines per a que quan es manifesti el conflicte puguem dialogar, escoltar i mantenir una actitud empàtica en la recerca de solucions creatives als conflictes.
 • Obrir nous espais de reflexió entre els integrants de la comunitat educativa, per educar éssers més responsables, autoeficients, solidaris i lliures.

Aquest és un projecte amb una fonamentació pedagògica profunda i transformadora que, des de la persona cap a la comunitat, permet aprofundir en la cultura de pau i la cohesió social dins i fora de l’aula.

Enumerem aquells aspectes clau en els quals es fonamenta pedagògicament:

 1. Rol  de la persona que fa de facilitadora  i/o  mestra: escolta i acompanya.
 2. Vincle pedagògic entre infant i adult.
 3. Procés creatiu INDIVIDUAL I GRUPAL: produccions artístiques a través de diversos llenguatges artístics. 
 4. Enfocament sistèmic: pedagogia de la pau, visió sociocrítica.
 5. Projecció social:  intercanvis  inter-institucionals i entre actors d’una mateixa comunitat (barri/poble) i d’arreu.
 6. Enfocament competencial. Projecte transversal que permet incidir en diverses competències bàsiques.
 7. Cosir les noves tecnologies amb teles, fils i agulles: arpilleres com a eina pedagògica per treballar des de diverses àrees curriculars.
 8. Treball pedagògic inter-cicles.
 9. Aprenentatge cooperatiu.