Procés Creatiu

La metodologia soci afectiva del projecte interdisciplinari “Arpilleras” proposa una sèrie de fases a través de les quals es van introduint activitats que permeten a les i els participants elaborar les seves pròpies històries personals i creacions artístiques, al seu torn aquest procés brinda eines per fomentar la convivència i la cultura de pau.

En la fase de procés creatiu  des del primer moment les decisions les pren l’alumne. El facilitador/a acompanya, escolta, fa preguntes perquè l’altre pugui escoltar-se.

Les robes i teles que volíem llençar, ara tindran un sentit en la nostra obra. Primer, un esboç que m’ajudarà a situar-me. Esboç que puc anar canviant si ho necessito. Cosiré primer el marc de l’arpillera per tal que no es desfaci i em situï dintre d’un espai concret i segur de treball.

Tot és possible, cada persona decideix què vol dir i què vol callar.

L’aula es converteix en una sinergia de treball individual concentrat i comunitari alhora. Música de fons ajuda a mantenir un clima. Agulles que demanen ser ajudades per altres companys que deixen el seu fil per enfilar altres històries tèxtils que es van ordint entre tots i totes.

El/la mestre és un facilitador i respira la calma de l’acompanyar a les persones. Les reconeix des d’una altra mirada, i també es reconeix a sí mateix/a.

ACTIVITATS DE SUPORT AL PROCÉS CREATIU